Accept af Cookies på Konservative.dk

Vi bruger cookies på konservative.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring.
Du kan altid slette cookies fra konservative.dk igen.
Målsætninger

Frihed og ansvar

Det er en konservativ målsætning at gøre flere danskere fri af offentlig forsørgelse, så man selv får ansvar for egen tilværelse. Der er i dag cirka to millioner danskere, som udelukkende lever af offentlige overførselsindkomster. Ser vi bort fra dem, som enten er folkepensionister eller på SU er der 750.000. Og dertil kommer de mange tusinde, som får suppleret deres indkomst med offentlige tilskud eller kontant-ydelser. Det er alt for mange, og vi kan vi ikke være det bekendt. Vi skal sørge for, at flere kan klare sig selv.
Læs mere her

Hjælp til udsatte

Det sociale ansvar er meget vigtigt. Mennesker, som er udsatte, skal have den bedst mulige støtte og hjælp fra fællesskabet. Vi har en pligt til først og fremmest at tage os om dem, der har det sværest her i livet såsom psykisk syge samt ikke mindst børn, der af den ene eller enden grund befinder sig i en vanskelig situation. De grupper af mennesker skal vi gøre mere for.
Læs mere her

Stærkt erhvervsliv

Et velfungerende erhvervsliv kan skabe den frihed og velstand, vi ønsker for samfundet og den enkelte. Vi har gennem 10 år i regering sænket skatten på arbejde tre gange, ligesom vi har sikret, at Danmark er blandt de lande i verden, hvor det er nemmest og mest attraktivt at etablere sin virksomhed. Men det er dyrt at drive virksomhed i Danmark, hvor skattetrykket er verdens højeste. Det koster produktivitet og konkurrenceevne i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, og det gør det sværere at bevare den produktion, som er forud-sætningen for, at vi også kan udvikle os som vidensamfund.
Læs mere her

Færre regler

Det Konservative Folkeparti ønsker en stærk offentlig sektor, der kan agere effektivt og med kvalitet. Men den må ikke blive for stor og omklamre alt og alle i formynderi og bureaukrati. Det er et helt afgørende princip for Konservative, at dem, der kan klare sig selv, selvfølgelig klarer sig selv. Men dem som ikke kan det, fordi de er nedslidte, skal naturligvis hjælpes. Vejen til hjælp er dog ikke altid lige logisk – og udbuddet af ydelser kan i højere grad trimmes og målrettes. Afgørende er det, at vi får hjulpet de arbejdsdygtige videre og væk fra varige ydelser.
Læs mere her

Bedre skole

Folkeskolen skal blive endnu bedre. Det er nødvendigt, så vi kan give vores børn de bedste muligheder for at få succes og kunne klare sig selv – også i den internationale konkurrence. Vi mener, at der er behov for nytænkning i hele uddannelsessystemet. For elevernes, de studerendes, familiernes, lærernes og for samfundets skyld. Derfor sætter vi ekstra fokus på fagligheden og dannelse, men vel at mærke ikke på bekostning af udvikling af samarbejdsevner, sunde vaner og sociale kompetencer. Vi mener, at der er brug for et sammenhængende uddannelsesforløb med vægt på at styrke elevernes faglige kompetencer.
Læs mere her

Mere tryghed

Det Konservative Folkeparti ønsker et samfund, hvor borgerne er trygge såvel i som udenfor deres hjem. I en tid med nye trusler mod vores fælles værdier er vi garant for sikkerheden og en retspolitik, hvor det store flertal af borgere, der respekterer samfundets spilleregler, er i centrum. Hensynet til offeret vejer altid tungere end hensynet til gerningsmanden, og derfor skal vi have et strafniveau, der tager ofrenes lidelser alvorligt. Samtidig skal straffene have en afskrækkende effekt over for potentielle forbrydere.
Læs mere her