Accept af Cookies på Konservative.dk

Vi bruger cookies på konservative.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.
Du kan altid slette cookies fra konservative.dk igen.
 

Fjern arveafgiften

Arveafgiften – eller dødemandsskatten, som den også kaldes – er en urimelig ekstra skat på økonomisk påpasselighed og det økonomiske bånd mellem generationer. Det er ikke rimeligt at beskatte penge, der allerede er betalt skat af. Desuden suger den livsnødvendig likviditet ud af mange virksomheder, der går i arv til familiemedlemmer, og den skader dermed også innovationen og koster mange tusind arbejdspladser.

 
Gælden stiger

Gælden skal væk

Danmarks statsgæld galopperer af sted og er ved at løbe løbsk. Vi skylder langt over 500 milliarder kroner væk, og statsgælden stiger med 100 millioner kroner hver eneste dag. Det Konservative Folkeparti føler et stort ansvar for de kommende generationer, og vi kan simpelthen ikke være bekendt at sende regningen for vores overforbrug videre til vores børn og børnebørn. Derfor vil vi som det første parti sætte penge af til nedbringelse af gælden.

 

Ned med selskabsskatten

Virksomheder skaber aktivitet og vækst. Og det er afgørende, at der hele tiden kommer nye succesfulde, private virksomheder til, efterhånden som eksisterende virksomheder sælges til udlandet, eller som led i den almindelige optimering flytter aktiviteter ud af landet. Derfor vil vi sænke selskabsskatten til 15 procent, indføre en iværksætterydelse i en afgrænset periode til dagpengemodtagere, der vælger at blive selvstændigt erhvervsdrivende, og vi vil selvfølgelig fjerne den sidste rest af den urimelige iværksætterskat.

 

Respekten for arbejde

Mennesker, der kan forsørge sig selv, skal forsørge sig selv. Helst helt uden statens indblanding. Det er nødvendigt for et velfungerende arbejdsmarked, at danskerne genfinder værdigheden i at kunne brødføde sig selv og deres familier uden at skulle modtage støtte fra kommune eller stat. Vi skal have respekten tilbage for de mange, der sætter en ære i at passe deres arbejde og på den måde tager sig af deres familie, for det er dem, der skal være rollemodeller for de kommende generationer.

 

Tryghed for boligejerne

Man skal ikke straffes mere end højst nødvendigt, bare fordi man har tilladt sig at købe sin bolig. Derfor vil vi fastlåse og inflationsregulere grundskylden og bevare rentefradraget. Den stigende grundskyld er med til at dæmpe aktiviteten på boligmarkedet med tab af tusindvis af job til følge inden for blandt andet håndværk, flyttevirksomhed og detailhandel.

 
Skat

Vi fjerner topskatten

Det kan ikke være rigtigt, at man skal betale mere end halvdelen af sin løn i skat, og derfor arbejder vi benhårdt for, at topskatten fjernes. En afskaffelse af topskatten er blandt de allerbedste måder at skabe fornyet vækst, velstand og nye arbejdspladser i Danmark. Da danske topskatteydere samtidig betaler langt mere i skat, end tilfældet er i de lande, vi normalt sammenligner os med, er det både rimeligt og fornuftigt at fjerne topskatten.

 

Familien i centrum

Den vigtigste institution i samfundet er og bliver familien. Det er hos familien, man altid skal kunne få hjælp og støtte, når man har behov for det. Det er i familien, livets største glæder og højdepunkter opleves. Vi vil styrke de danske familiers frihed og økonomi. Samtidig skal de overlades mere ansvar, fordi de i langt højere udstrækning end det offentlige kan administrere det. Vi vil for eksempel tage mere af ansvaret for opdragelsen tilbage fra børnehaver og folkeskoler til der, hvor den hører hjemme – hos forældrene.

 

Respekt for lov og orden

Som konservative er vi altid på ofrets side, og vi tror på, at hårde straffe både virker præventivt og styrker borgernes retssikkerhed. Vi vil blandt andet skærpe straffene for voldtægt, vi vil optrappe kampen mod kriminelle bander og rockergrupper, der skaber utryghed blandt danskerne, og vi vil afsætte flere midler til politiet.

 

Skat er blevet en stat i staten

Vi vil bringe mere retfærdighed, proportionalitet og ligeværdighed ind i skattesystemet. Det skal ske på baggrund af en lang række konkrete sager og undersøgelser, som fortæller historien om udviklingen af et skattevæsen, der bryder med almindelige retsprincipper om lighed for loven og retten til at forsvare sig, og som opererer under beføjelser, der er langt videre end for eksempel politiets. Hertil kommer et væld af regler, der er umulige for borgere og virksomheder at gennemskue. Vi er imod denne udvikling og ser et akut behov for at sætte ind på området. Skattevæsenet er blevet en stat i staten.

 

Vi sætter ind mod indbrud

Den mest fundamentale tryghed, vi kan give de danske familier, er visheden om, at man kan opholde sig trygt i egen bolig, være fri for røverier og for indbrud. Derfor kæmper Det Konservative Folkeparti for at værne om boligens ukrænkelighed og familiernes sikkerhed. Vi har foreslået en ny indbrudspakke, hvor indbrudskriminalitet skal have en selvstændig bestemmelse i straffeloven og straffes hårdere. Ubetinget fængselsstraf skal altid være det klare udgangspunkt.

 
Vi vil fremtidssikre kulturen

Vi vil fremtidssikre kulturen

For Det Konservative Folkeparti er bevarelsen af vores kulturarv en vigtig samfundsopgave. Og selv om den offentlige økonomi i perioder må være stram, spiller visse dele af vores kulturliv så afgørende en rolle for formidlingen af vores arv og historie, at en prioritering er nødvendig for at undgå, at noget umisteligt går tabt. Derfor afsætter vi de nødvendige midler til den centrale kulturarv og vores store kulturinstitutioner – og det gælder fra Fregatten Jylland til Nationalmuseet.

 
Generationskontrakten

Generations-kontrakten

Generationskontrakten er vigtig for os konservative. Vi har en forpligtelse til at levere en bedre verden med et bedre miljø videre til vores børn og de kommende generationer. Derfor vil vi have en national naturplan, der skal beskytte og udvikle den danske natur i mange år fremover.

 

Klogere miljøregulering

Reguleringen af landbruget skal i højere grad ligne den almindelige miljøregulering af industrien. Det betyder, at reguleringen bør tilnærmes et ’forbrugeren betaler’-princip, og at reglerne skal strammes de steder, hvor naturen er særligt sårbar, men lempes de steder, hvor afvandingsforhold, jordbund og lignende tillader det. Så vil der på samme tid kunne opnås mere natur og en mere produktiv landbrugssektor.

 

Mere natur i Danmark

Der skal udarbejdes en ny, national naturplan, som med respekt for den beskyttelse, som planloven yder de mindre byer og det åbne land, beskytter og genopretter vild og mangfoldig natur i Danmark. Planen skal sikre de særligt sårbare og beskyttelsesværdige naturområder og skabe grundlag for naturgenopretning og opkøb af arealer til naturbeskyttelsesformål. Planen skal samtidigt lokalisere de dele af landet, hvor der med god samvittighed kan dyrkes mere intensivt.

 
Rent drikkevand

Rent drikkevand

Vi vil sikre danskerne rent drikkevand – også i fremtiden. Derfor er vi meget opsatte på, at sikkerheden omkring vores drikkevand bliver skærpet, og der skal tages initiativer til at øge beskyttelsen af de mest udsatte drikkevandsboringer. Det kan eventuelt gøres ved at udtage den omkringliggende jord frem for bare at håndhæve et sprøjteforbud.

 

Bedre styr på ulandsbistanden

Vi vil hjælpe fattige mennesker og lande ude i verden, og vi vil gerne beholde ulandsbistanden på 0,8 procent af BNP. For at udnytte ressourcerne bedst vil vi begrænse antallet af partnerlande til kun de allerfattigste, og fokus skal i højere grad være på økonomisk vækst og ’hjælp til selvhjælp’. Den erhvervsrelaterede bistand skal øges i takt med den samlede bistand. Ligeledes skal indsatsen i højere grad målrettes bestemte og færre sektorer, hvor der er bedre muligheder for kontrol end ved generel budgetstøtte.

 
EU

Danmark og EU

For os er det afgørende, at vi på én og samme gang værner om vores suverænitet og samtidig griber de chancer og muligheder, EU byder på. Vi vil kæmpe for danske interesser i EU, samtidig med at vi er stærke tilhængere af, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Derfor er der en række områder, hvor vi som udgangspunkt ikke mener, at EU skal blande sig, som fx kultur, folkeskolen, sundhedsområdet, social- og arbejdsmarkedspolitikken samt skattepolitikken.

 
En aktiv udenrigspolitik

En aktiv udenrigspolitik

Det Konservative Folkeparti ønsker en aktiv udenrigspolitik, hvor vi arbejder for at fremme demokrati og bekæmpe fanatisme og terrorisme i alle dele af verden. Vi fokuserer ikke alene på vores egne grænser og vores egen region, men ønsker at tage et bredere ansvar for at sikre fred og demokrati i verden. Derfor har vi været fortalere for såvel befrielsen af Irak som indsatsen i Afghanistan, og vi er også åbne over for at påtage os et ansvar i konflikten i Syrien.

 

Et internationalt arbejdsmarked

Vi ønsker fri bevægelighed og gode forhold på arbejdsmarkedet, og vi vil ikke acceptere regulering af arbejdsmarkedet på EU-niveau. Vi har i Danmark en god og lang tradition for, at det er arbejdsgivere og arbejdstagere, der gennem forhandlinger fastsætter blandt andet arbejdstid og lønforhold på det danske arbejdsmarked, og den tradition skal vi holde fast i.

 

Et stærkt forsvar

Det Konservative Folkeparti har altid været en varm støtte af det danske forsvar. Vi er meget stolte af det arbejde, vores soldater og andre militært ansatte udfører rundt omkring i verden. Det har vi senest sat fokus på i vores veteranudspil, hvor vi blandt andet øremærker midler for at sikre, at veteranerne får den hjælp, de har brug for – både fysisk og psykisk. Anerkendelsen af soldaternes indsats er afgørende både for tidligere, nuværende og fremtidige generationer i det danske forsvar.

 

Værn mod velfærdsturisme

Som Angela Merkel og David Cameron siger, så behøver vi ikke at gøre alt fra Bruxelles, og her er vores danske overførselsindkomster et godt eksempel. Det er afgørende for Det Konservative Folkeparti, at Danmark selv bestemmer, hvem der skal have hvad. Derfor vil vi have et sikkert og effektivt værn mod velfærdsturisme i EU, så vi sikrer os, at de danske regler om fx SU og børnepenge ikke undermineres af EU-krav.

 

Nyheder

Søren Pape Poulsen

Mærkbare skattelettelser til borgere og virksomheder

af Søren Pape Poulsen

Det Konservative Folkeparti er klar med en omfattende plan for at lette skatten for borgere og erhvervsliv med 37 mia. kr. de kommende fem år.

Læs mere
Søren Pape Poulsen

Aftale om afskaffelse af retsforbeholdet

af Søren Pape Poulsen

Ny aftale giver os mulighed for løbende at sikre, at vi hele tiden sikrer danskerne bedst muligt mod udenlandske kriminelle.

Læs mere